Dark
GOLDEN DEVIL
GOLDEN DEVIL
GOLDEN DEVIL
Subscribe
Comments
@DuyenNguyenLeThanh
@DuyenNguyenLeThanh 6 minutes ago
Nam mô a Di Đà Phật 😢🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@user-qf1cb3xc8b
@user-qf1cb3xc8b 24 minutes ago
Nam Mô Á Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 👇👇👍
@tamoan9208
@tamoan9208 33 minutes ago
Nam mô a di đa phật Amen cứu con đi 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@chigiang3976
@chigiang3976 37 minutes ago
Chú rê sua và na mô a Di Đà Phật dễ mà
@HuzaifaAnsari-bc6rr
@HuzaifaAnsari-bc6rr 37 minutes ago
😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😅😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮
@HuzaifaAnsari-bc6rr
@HuzaifaAnsari-bc6rr 38 minutes ago
😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮
@inhucNguy
@inhucNguy 42 minutes ago
🎉🎉🎉❤❤
@user-mm2po3ij4y
@user-mm2po3ij4y 2 hours ago
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@user-vi7rx6dp6w
@user-vi7rx6dp6w 2 hours ago
Nam mô a di đà phật❤
@xuancuong5599
@xuancuong5599 3 hours ago
Nam mô a di đà phật
@vannhinguyen888
@vannhinguyen888 3 hours ago
Nam Mô A Di Đà Phật
@nguyennguyen5496
@nguyennguyen5496 4 hours ago
Nam mô a Di Đà Phật
@ClydeJiroBarizo
@ClydeJiroBarizo 5 hours ago
😂😂😂😂irididudid
@minhnghianguyen3929
Nam mô A Di Đà Phật
@Claudelinafrancochavez
Qegrandioso pero qees ese animal 😢
@candypie_02
@candypie_02 11 hours ago
That scp 999
@user-yg4kg8wu1v
@user-yg4kg8wu1v 13 hours ago
Bình an cho con chúa ơi Và chúa hãy cứu con
@TriPhm-pd1gp
@TriPhm-pd1gp 14 hours ago
Nam mô Nam Mô A Di Đà Phật❤❤❤❤
@taitranhuy8861
@taitranhuy8861 15 hours ago
Nam mô a đi đà phât
@xuankieuang7164
@xuankieuang7164 15 hours ago
Nam mô a di đà phật
@chtnamtuanngoctu4286
𝔑𝔞𝔪 𝔪ô 𝔞 𝔡𝔦 đ𝔞 𝔳𝔞𝔠
@Invisiblene
@Invisiblene 16 hours ago
Alo cuba phụ việt nam mấy con gì mà tầm thường quá thả bom ko chưa đấy được chưa
@SonChu-qb2vt
@SonChu-qb2vt 16 hours ago
móc ak rồng xanh ra chơi bọn nó
@LanTran-zs9ex
@LanTran-zs9ex 16 hours ago
😮😮😮😮😮😮😮😮😮😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😮😮😮😮😮😮😮😅😮😢😮😅😅😅😮😢😮😅😢😮😅😊😅
@user-ds9nk9dg4g
@user-ds9nk9dg4g 16 hours ago
😀😃😄😁😆😅😂🤣😭😉😗😙😚😘🥰😍🤩🥳🙃🙂🥲😊☺️😌😏🤤😋😛😝😜🤪🥴😔🥺😬😑😐😶🤐🤔🤫🤭🥱🤗😱🤨🧐😒🙄😤😠😡🤬😞😓😟😥😢☹️🙁😕😰😨😧😦😮😯😲😳🤯😖😣😩😫😵🥶🥵🤢🤮😴😪
@ToanHuynhthanh-vt6hn
❤❤❤
@maihieno6234
@maihieno6234 17 hours ago
Nam mô a di đà phật🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@AlfaAndo
@AlfaAndo 17 hours ago
Film kali Kau ini kenapa suka cacing monster
@HanhNguyen-dv1kg
@HanhNguyen-dv1kg 17 hours ago
Nam mô a di đà phật
@Fan.simkai
@Fan.simkai 18 hours ago
Nam mô A Di Đà Phật
@tenthach4937
@tenthach4937 18 hours ago
🙏🙏🙏
@PabloAlejo-wc3bh
@PabloAlejo-wc3bh 18 hours ago
How 2024❤😢😢
@TamNguyen-xo1hu
@TamNguyen-xo1hu 18 hours ago
🙏🙏🙏🙏🙏🙏😱😱😱😨😨
@user-wx3pe5wl2t
@user-wx3pe5wl2t 18 hours ago
😊😊😊🎉
@lubneejpoobqabchanel5226
Nam mô a di đà phật
@user-yc1sp4kk8q
@user-yc1sp4kk8q 18 hours ago
Mình làm được chứ mình mảnh mà
@SulaniSantoso
@SulaniSantoso 19 hours ago
😱
@VinhHuu-yb3ho
@VinhHuu-yb3ho 20 hours ago
Nam mô a di đà phật🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@xuyenbuiquang7852
@xuyenbuiquang7852 20 hours ago
Sos
@kimxanguyen93
@kimxanguyen93 20 hours ago
Nam mô a di đà Phật 😢
@ercankaya5329
@ercankaya5329 21 hour ago
7
@sentran1753
@sentran1753 21 hour ago
Nam mô a Di Đà Phật
@NgoLeKimAnh.100
@NgoLeKimAnh.100 21 hour ago
Nam mo a di da phat Chua Jesus AMEM oi cuu con 😢😢😢
@atNguyen-sb4wz
@atNguyen-sb4wz 21 hour ago
Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏
@laphianhtv2612
@laphianhtv2612 21 hour ago
Nam mô a di đà phật ❤🙏🙏🙏
@CaNguyen-zj8ue
@CaNguyen-zj8ue 21 hour ago
😨😰😨😨😨😨😰😰😰😰😰😰
@ChinhVu-oy5mr
@ChinhVu-oy5mr 22 hours ago
Nam mô a Di Đà Phật
@uyenmai6247
@uyenmai6247 22 hours ago
Nam mô a Di Đà Phật Chúa Giê-su Amen ơi con sợ quá
@SiroMinhAnh
@SiroMinhAnh 22 hours ago
Nam mô a di đà phật
@user-zb6yt3uw4q
@user-zb6yt3uw4q 22 hours ago
Nếu tấn công nó bằng sắc nhọn có thể chết nếu đầu ng nào giống nó mà đâm xì nó thì sẽ chết ó 💀😊