Dark

Bạn nào nhảy cuốn nhất nhỉ? | Follow thầy để xem nhiều Clip học nhảy hơn nhé 

Thầy Huy Kid Dance
Subscribe 1.2M
Views 13M
50% 1

Follow thầy để xem nhiều Clip học nhảy hơn nhé ❤️ Thank you!!
Facebook: / thayhuykiddance
Instagram: / quanggiahuy_
Tiktok: / quanggiahuy_

Published on

 

May 7, 2024

Share:

Link:

Download:

Loading link...

Add to:

My playlist
Watch later
Comments : 674   
@whitheredpetals
@whitheredpetals 16 days ago
Green pants girl is very good dancer
@stars_lilexx
@stars_lilexx 4 hours ago
yess
@sharpeyes8157
@sharpeyes8157 2 hours ago
I think im colorblind cause i see yellow..
@MoniarFadevkha
@MoniarFadevkha 16 days ago
❤❤2
@LivChe-jl1bu
@LivChe-jl1bu 15 days ago
Hai chị cao nhất nhảy cuốn nhất 💥💜💥💜💥💜💥💜💥💜💥💜💥💜
@user-tx1iy4ju5k
@user-tx1iy4ju5k 9 days ago
❤❤😅😅
@user-pp5nm7oc7u
@user-pp5nm7oc7u 16 days ago
Bạn đứng đầu nhảy được hay quá ❤️❤️
@manashpratimdas5797
The hairflip of last two girls in the 4th song is just like wow 🔥🔥🔥
@mathildadang5832
@mathildadang5832 19 days ago
3th song*
@cliftonbenavidez4185
​@@mathildadang5832 3rd actually not 3th
@user-ct1kc8rw4n
@user-ct1kc8rw4n 19 days ago
Cực cháy💯💯💯💯💯💯💯
@quanggiahuy3005
@quanggiahuy3005 18 days ago
Yessss ❤
@robloxlovera6362
@robloxlovera6362 17 days ago
​@@mathildadang5832 what is 3th? U mean 3rd?
@user-te4pk2kv9r
@user-te4pk2kv9r 16 days ago
The girl with the blue shirt at the back is so pretty and so good at dancing ! 💓
@LisaBlackpink-po4ce
Měla by být ve předu protože je velká a je hezká a umí dobře tancovat❤❤❤❤😅😊😮
@myphamsonha6308
@myphamsonha6308 14 days ago
😂🤣😅😪😥🤤😓​@@LisaBlackpink-po4ce
@archanasegu8221
@archanasegu8221 16 days ago
The last two girls were amazing 😊😊
@leandroborges4077
❤😂🎉😢😮😅😊😊❤😂🎉😢😮😅😊
@binhphuong6999
@binhphuong6999 16 days ago
Chị áo trắng váy trắng có cà vạc đeo khẩu trang đen nhảy rất cuốn và dễ thương😊😊
@NganoKim-jl2pp
@NganoKim-jl2pp 17 days ago
chị nào nhảy em ngất
@trananh7380
@trananh7380 17 days ago
Phuong nhi
@anffgaming3276
@anffgaming3276 15 days ago
Con thích hai chị luôn
@HuongNguyen-ef4cj
@HuongNguyen-ef4cj 14 days ago
Thục Anh và chị mặc áo 91 nhảy cuốn và xinh nhất ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@shwetashinde247
@shwetashinde247 18 days ago
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉good
@ThuNguyen-jk9fl
@ThuNguyen-jk9fl 17 days ago
Như Ý nhảy đẹp ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@Nyamik85
@Nyamik85 17 days ago
Bisah❤❤❤❤
@quocphongvu8534
@quocphongvu8534 16 days ago
Bé đứng đầu nhảy hay quá
@GiaAnLuu-ju5sm
@GiaAnLuu-ju5sm 15 days ago
Nhảy đẹp
@HoaLe-iu7ff
@HoaLe-iu7ff 15 days ago
Bạn áo vàng váy đen nhảy cuốn nhất😊😊😊
@KeysaDwi-wz1ps
@KeysaDwi-wz1ps 15 days ago
So cute i love❤😊❤
@user-xs3qh1dn9w
@user-xs3qh1dn9w 19 days ago
맨끝에마스크낀언니이뻐❤❤❤❤
@TuPham-ll4oz
@TuPham-ll4oz 18 days ago
Bài đầu tiên hai bạn cuối phối hợp nhịp nhàng
@tuvovan-gp5kq
@tuvovan-gp5kq 15 days ago
Mấy chị nhảy đẹp quá đi❤
@XhjxXbj
@XhjxXbj 16 days ago
Chị bực full trắng quá đẹp❤❤❤❤❤
@user-if9gx5wn7g
@user-if9gx5wn7g 18 days ago
Hai chị cao nhất nhảy cuốn nhất
@Thanhan-bq9is
@Thanhan-bq9is 17 days ago
😂gjhyt
@Armys_X_BTS
@Armys_X_BTS 17 days ago
Wow the two last girls really slayy with hairfilp..... thats called the beauty of long hair......😂❤
@ChoLwinKhaing-ck5xu
❤❤❤❤❤❤
@user-oc9wz2ry3v
@user-oc9wz2ry3v 21 day ago
So nice I have a question waht's the name of the Last song? Please
@quanggiahuy3005
@quanggiahuy3005 21 day ago
.
@danejiuan5374
@danejiuan5374 20 days ago
Ke mu san
@putriwulandari9648
@user-oc9wz2ry3v
@user-oc9wz2ry3v 16 days ago
@@danejiuan5374 Thanks
@Roses-13457
@Roses-13457 16 days ago
All girls are so cute and talented. They are doing their best ❤
@madalinasoneriu753
4
@phanhoaphanhoa578
@phanhoaphanhoa578 16 days ago
Thục Anh nhảy rất cuốn
@user-bj7kv9cp4s
@user-bj7kv9cp4s 16 days ago
Thk chị đeo khẩu trang nhất❤❤
@AnaHeloisaRodrigues-vq8mi
LOVE TALENT GOOD DYABY ❤🥺👏
@shintamutiarahati8470
Team ✅ 👇
@user-qt7tg1gk1j
@user-qt7tg1gk1j 15 days ago
Chị áo trắng mặc áo số91❤
@yundaktoto3904
@yundaktoto3904 15 days ago
Kencana
@nguyenhungcao8173
@nguyenhungcao8173 16 days ago
Thầy ơi em thấy hay quá ra tiếp đc ko thầy ạ😊
@Adellneomi
@Adellneomi 16 days ago
The 2 oldest girl are beautiful and the little ones are cute 😊
@Milk24316
@Milk24316 15 days ago
Thục anh và chị mặc áo số9 nhảy cuốn
@arevagames139
@arevagames139 18 days ago
THE HAIRFLIP GOT ME HAIR FLIPPING TOO😂😂😂😂
@jazulisulaiman2337
😂❤😂❤
@user-fc4sg7ql7w
@user-fc4sg7ql7w 15 days ago
Tui chọn em thứ nhất
@ahmadmalide
@ahmadmalide 16 days ago
Elle connaît tout les dans❤❤❤❤🎉🎉
@Audrey-kp7vc
@Audrey-kp7vc 15 days ago
The girl that has blue jeens is so pretty
@LoveLove-lv5ep
@LoveLove-lv5ep 18 days ago
I'Love this🎉🎉🎉
@Vina-vc8hk
@Vina-vc8hk 15 days ago
I love ❤YOU❤❤ 😊😊
@user-bs6bw2gs8o
@user-bs6bw2gs8o 16 days ago
Mashallah, the first one that makes you go crazy decorates it ❤❤
@thanhduong4997
@thanhduong4997 17 days ago
Eo cj Như ý cute 😮
@user-ru4hp1sj7o
@user-ru4hp1sj7o 17 days ago
Chị đeo khẩu trang với chị Thục Anh nhảy đẹp nhất và cuốn nhất
@yasmeenkharraz1214
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺💗💗💗💗💗
@user-gt3tc9iw7o
@user-gt3tc9iw7o 15 days ago
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
@melymely4713
@melymely4713 16 days ago
The older sister who wears the B91 shirt is very cute.
@jenniferkajs2867
@jenniferkajs2867 15 days ago
😢😢😢😮😮😮
@ngocnhitran2760
@ngocnhitran2760 18 days ago
Bạn đứng đầu nhảy đẹp nhất
@NadifaZakie
@NadifaZakie 16 days ago
Tryg h mmxjxjx❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂😂😂😂😂❤😂😂🎉😢😮😅😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@SheyZee-dn2ff
@SheyZee-dn2ff 17 days ago
99+❤❤❤❤❤
@david-ks5ri
@david-ks5ri 13 days ago
❤❤❤❤☺️☺️💝💝🥳🥳
@user-qd5pk6bn6d
@user-qd5pk6bn6d 18 days ago
1❤
@keyshakeyshakeysha5184
i like the girl pants yellow or
@user-ep6fx7pl6p
@user-ep6fx7pl6p 17 days ago
I love this
@user-yf1ze1oe3u
@user-yf1ze1oe3u 16 days ago
Chị Như ý mãi đỉnh
@davidcolque5674
@davidcolque5674 16 days ago
Omw🤩🤩🤩🤩🤩
@hovo7412
@hovo7412 16 days ago
Chị cuối cùng cuốn nhất
@LinhLe-zj2jx
@LinhLe-zj2jx 15 days ago
❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊
@aigulmuratbekova5894
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@FerrxiqLovesHerself
Them knowing all tiktok songs: 🤩 Me when I was their age: BABY SHARK DODOODO..BABY SHARK! 🙃
@quanggiahuy3005
@quanggiahuy3005 16 days ago
😂😂😂😂
@quanggiahuy3005
@quanggiahuy3005 16 days ago
Sameee
@Kim_Esther-
@Kim_Esther- 16 days ago
😂😂😂😂
@rashidxamzayev5822
Samee😂😂😂
@TotoLukaku
@TotoLukaku 14 days ago
Bonjour TAURIEL ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😅❤❤❤❤😅😊
@xuanle6240
@xuanle6240 17 days ago
Khẩu trang nhe
@aigulmuratbekova5894
😊😊😊😊😊😊❤❤❤❤❤🎉🎉🎉
@thinzarlin7379
@thinzarlin7379 15 days ago
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@user-cj5nl1vm8l
@user-cj5nl1vm8l 16 days ago
❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@user-zh3ks8kk1z
@user-zh3ks8kk1z 16 days ago
Tại sao tôi cảm thấy số 91 là thiên thần tuyệt vời nhất? Xin chào từ Thái Lan
@user-fh1oi8ux4e
@user-fh1oi8ux4e 17 days ago
Cái cj qua ❌ á đồ giống e
@PlacidoSardoncillo
2024 😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮
@johanadeicyabreorivera3924
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ qué lindo baila tan lindo como baile tan hermoso
@thithuongnguyen6942
Chị Thục Anh nhảy cuốn nhất
@eleonorpatalinghug1338
I like that song 🎶 the last one 😁😘🥰😍🤩🥳🎉 🎉❤😊
@phuoctran228
@phuoctran228 15 days ago
❤🧡💛💚💙💜❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@ThuMinh-eh4dx
@ThuMinh-eh4dx 15 days ago
Thục Anh mãi đỉnh
@annhien022
@annhien022 16 days ago
Chị mặt áo số chín mươi mốt ❤❤
@Potetosemillyleo
@Potetosemillyleo 15 days ago
❤the first dance very well ❤
@rodrigocristaldo8777
Lachana lachana😅, Hyun
@phamngocson8027
@phamngocson8027 15 days ago
Bn cuối xinh qué
@user-bp1eg3cn9o
@user-bp1eg3cn9o 17 days ago
Đẹp quá
@neiljadulan4409
@neiljadulan4409 15 days ago
The first girl is you look like jennie
@user-uz2rm2zu7x
@user-uz2rm2zu7x 16 days ago
1,2 😍💔
@ayshasiddiqahumayra2847
❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤
@SandarWin-wi6ic
@SandarWin-wi6ic 16 days ago
❤❤❤
@riawidowati1683
@riawidowati1683 16 days ago
GWENCHANAAA😅
@thinhungnguyen6457
Nghiện tik tik quá 180 phút :)😂
@lutran2368
@lutran2368 15 days ago
Chị Phương Nhi nha😊
@naveIy
@naveIy 5 days ago
girl in the front thinks she’s the main character💀
@BinhThi-iq6is
@BinhThi-iq6is 16 days ago
💯💗😍
@nathapowndabsreepay3080
Sonic games 😀😀😀🎯🎯🎯😊😊
@jeongminchoo4823
👌👌👌👌👌👌❤
@chuongle788
@chuongle788 16 days ago
Thục Anh và chị đeo khẩu trang nhảy đẹp và cuốn quá đi 😊😊😊❤
@serhatkarakutuk1964
❤❤❤❤❤❤❤❤ 😊😊😊😊😊😊😊😊
@MuhammadRizky-ey8ue
Qwertyuiop wt fd f$nfjwoei71234567890qodwififirfiiiiodoxfosodoedofieiddu judul ud td ridididuddueududsudeifirofiffiir😊fufuffifuff7fu😅😮😢🎉😂😊❤
@HaifaaahmedFarok
@HaifaaahmedFarok 14 days ago
Mina🥺
@arjhonaguilar135
@arjhonaguilar135 14 days ago
🔮💕🖤🔮🔮
@sylongvuong4805
@sylongvuong4805 14 days ago
Thục anh nhay cuon nhat
@zerocooltom
@zerocooltom 16 days ago
Like I love it
@bala4492
@bala4492 15 days ago
❤🎉🎉❤🎉🎉❤🎉🎉❤🎉🎉❤🎉🎉❤
@user-ww3ev4sl1l
@user-ww3ev4sl1l 18 days ago
Múa tot tot đẹp quá ❤❤
@NyamjargalNyamka-hb6nr
❤❤❤❤😊
@user-gl8zc3ef7n
@user-gl8zc3ef7n 16 days ago
😘🤘🏻
@annhien022
@annhien022 16 days ago
🎉🎉🎉❤❤❤❤😊😊😊😊
@Ipen07-ug1hw
@Ipen07-ug1hw 16 days ago
Ban dung dau nhay dep nhat
@user-bh7dm5qs8y
@user-bh7dm5qs8y 16 days ago
Nada❤tasnfm❤
@Yadam-ErdeneV
@Yadam-ErdeneV 15 days ago
91 ❤❤❤